BIOGRAFIJA


Aš, Vytautas Grubliauskas, gimiau 1956m. gruodžio 1d. Klaipėdos mieste.

Mano tėvas – Boleslovas Grubliauskas (1926 – 1997) visą gyvenimą iki pensijos dirbo Klaipėdos autobusų parke vairuotoju, o mama, Augustina Grubliauskienė (1928 – 1986) visą gyvenimą iki pat pensijos dirbo Klaipėdos Viešojoje bibliotekoje knygų saugyklos skyriaus vedėja.

Nuo 1963m. iki 1975m. mokiausi Klaipėdos m. IV vidurinėje mokykloje. Mokymosi metais septynerius metus dainavau berniukų chore “ Gintarėlis “ bei keletą metų lankiau Klaipėdos m. II-ąją vaikų muzikos mokyklą.

1975 metais įstojau į tuometinės LTSR Valstybinės konservatorijos Klaipėdos fakultetų pučiamųjų instrumentų katedros trimito specialybę. 1977 m. pradėjau studijuoti naujai įsikūrusioje Estradinės muzikos katedroje. 1980m. baigiau LTSR VK Klaipėdos fakultetų Estradinės muzikos specialybę, įgydamas estradinio orkestro vadovo ir estradinio orkestro solisto kvalifikacijas. Tais pačiais metais kartu su konservatorijos bigbendu, kurio varinių pučiamųjų instrumentų koncertmeisteriu aš buvau, dalyvavau prestižiniame to meto festivalyje “Liepajas Dzintars – 80“ ir buvome pripažinti šio festivalio laureatais.

1980 – 1982 metais tarnavau tuometinės tarybinės armijos Pabaltijo karinės apygardos parodomajame štabo orkestre Rygoje (Latvijoje), kuriame buvau orkestro solistu – koncertmeisteriu.

Nuo 1982 iki 1984 metų dirbau Lietuvos valstybinės filharmonijos ansamblio “ Nerija “ solistu – instrumentalistu. 1983 m. dalyvaudamas festivalyje “ Baltijos jaunystė – 83 “, buvau pripažintas geriausiu instrumentalistu. Nuo 1984 metų pradėjau dirbti Lietuvos Valstybinės konservatorijos Klaipėdos fakultetuose Estradinės muzikos katedros orkestro (bigbendo) koncertmeisteriu – solistu, o nuo 1987 m. ir EM katedros dėstytoju. Grodamas EM katedros orkestre bei diksilende esu dalyvavęs daugelyje Lietuvos radijo bei televizijos įrašų, o taip pat ir dalyvavau įrašant tris plokšteles. Nuo 1979 metų su trumpomis pertraukomis iki 1988 metų, o nuo 1988 m. pastoviai grojau šios katedros diksilendo sudėtyje. Su šiuo kolektyvu nuo 1989 m. pradėjau aktyviai koncertuoti užsienio šalyse bei dalyvauti įvairiuose tarptautiniuose džiazo festivaliuose. 1993 metais buvau išrinktas EM vyr. dėstytoju ir tais pačiais metais išrinktas Estradinės muzikos katedros vedėju. Tais pačiais metais buvau išrinktas ir tuometinio Klaipėdos diksilendo vadovu. Per eilę metų koncertuota ir dalyvauta visoje eilėje prestižinių džiazo muzikos festivalių bei koncertų JAV, Vokietijoje, Olandijoje, Šveicarijoje, Švedijoje, Suomijoje, Didžiojoje Britanijoje, Lenkijoje, Latvijoje, Rusijoje, visuose Lietuvoje organizuojamuose tarptautiniuose džiazo festivaliuose, įvairiausiuose koncertuose visuose didžiuosiuose Lietuvos miestuose bei rajonuose.

1995 m. daugelio koncertinių agentūrų Vokietijoje buvau pripažintas geriausiu trimitininku Rytų Europos šalyse.

1994 m. pradėjau ir iki 2004 m. buvau Tarptautinių Klaipėdos Džiazo Festivalių režisierius, organizatorius, o taipogi ir šio didžiulio tarptautinio renginio vedantysis bei dalyvis. Nuo 2004 m. iki šiol esu šio renginio globėju visuomeniniais pagrindais.

2000 metais Klaipėdos universitete man suteiktas pedagoginis docento vardas.

Nuo 1984m. iki 2003 m. buvau Klaipėdos m. profesinio pučiamųjų instrumentų orkestro “Bangpūtys” (vėliau - Karinių Jūrų pajėgų orkestras) solistas.

1996m. įkūriau Klaipėdos Džiazo Klubą ir nuo tų pačių metų iki 2004 m. buvau šio klubo Prezidentu.

Aktyvi mano politinė veikla prasidėjo 2000 metais, kuomet buvau išrinktas Klaipėdos m. Savivaldybės Tarybos nariu. Sekančiais metais buvau kandidatu į Klaipėdos m. Mero postą, tačiau pritrūkus balsų, nebuvau juo išrinktas. Būdamas Klaipėdos m. Tarybos nariu buvau Socialinių reikalų komiteto nariu bei pirmininku, įvairių komisijų bei visuomeninių sporto, meno ir kultūros tarybų nariu.

1997m. buvau išrinktas populiariausiu Klaipėdos m. kultūros ir meno žmogumi.

2005 m. man buvo suteiktas garbingas Klaipėdos kultūros magistro vardas.

2004 metais Klaipėdos m. Danės vienmandatėje apygardoje buvau išrinktas LRS nariu. Tuo metu buvau Liberalų ir Centro sąjungos nariu, tačiau po dviejų metų pasitraukiau iš šios politinės partijos, protestuodamas prieš tuometinio jos pirmininko vadovavimą partijai, kadangi tuo metu jis jau buvo įtariamas įstatymų pažeidimais ir sulaukė griežtos LR Prezidento kritikos. Tais pačiais metais tapau naujai susikūrusio Lietuvos Respublikos Liberalų Sąjūdžio nariu ir iki šių dienų esu šios partijos valdybos nariu taip pat. LRS nuo pat kadencijos pradžios iki jos pabaigos dirbau Informacinės Visuomenės Plėtros Komitete (IVPK), esu tarpparlamentinių ryšių su JAV grupės pirmininko pavaduotoju.

2008 metais Klaipėdos m. Danės vienmandatėje apygardoje vėl buvau išrinktas LRS nariu. Tų pačių metų lapkričio 20 dieną esu išrinktas Informacinės Visuomenės Plėtros Komiteto pirmininku, kiek vėliau įsiliejau ir į LRS jaunimo ir sporto reikalų komisijos veiklą, tapdamas šios komisijos nariu.

2011 metų Vasario 24 dieną patekau kartu su Lietuvos Liberalų Sąjūdžio sąrašu į miesto tarybą. Kaip daugiausiai mandatų gavusipartija, Lietuvos Liberalų Sąjūdis iškėlė mane kandidatu į mero postą ir tų pačių metų Balandžio 12 dieną buvau išrinktas septintuoju Klaipėdos miesto savivaldybės Meru po Nepriklausomybės atkūrimo.

Esu vedęs, drauge su žmona Inga Grubliauskiene auginame mūsų sūnų Vytautą, gim. 2009 metais, ir dukrą Elzę, gim.2004 metais, o taip pat Ingos vaikus iš jos pirmosios santuokos: dukrą Saulę, gim. 1998 metais ir sūnų Žilviną, gim. 2000 metais.Turiu ir dukterį Agnę, gim. 1986 metais, mano pirmojoje santuokoje. Mano broliai Kęstutis Grubliauskas (g. 1961 m.) ir Romualdas Vaitekūnas (g.1954 m.) dirba sunkvežimių vairuotojais tarptautinių pervežimų bendrovėse.

VYTAUTAS GRUBLIAUSKAS


       Idėjų bankas
   


 
SAVAITĖS DARBOTVARKĖ
2014-12-08 | Šios savaitės darbotvarkė
  Mero darbotvarkė 2014 m. gruodžio 8–14 d.
   Pirmadienis
   • Darbas su dokumentais, darbiniai susitikimai.
   • 9:00 val. mero, mero pavaduotojų ir Savivaldybės administracijos vadovų pasitarimas.
   • Nuo 14:00 val. iki 15:00 val. Klaipėdos miesto meras tiesiogiai bendraus su gyventojais tel. 8 46 39 60 01.
   • 16:00 val. Klaipėdos miesto meras Kinijos žurnalistų grupei duos interviu apie Lietuvą (Danės g. 17).

   Antradienis
   • Darbas su dokumentais, darbiniai susitikimai.
   • 8:45 val. Klaipėdos miesto meras susitinka su Prancūzijos ambasadore Lietuvoje Maryse Berniau (Old Port viešbutis, Žvejų g. 20).
   • 10:00 val. Klaipėdos miesto meras dalyvauja konferencijoje „Viešųjų pirkimų praktinės problemos“ (Bangų g. 5, Kultūros fabrikas).
   • 15:00 val. Klaipėdos miesto meras dalyvauja pilietinėje antikorupcinėje akcijoje Teatro aikštėje. 

   Trečiadienis 
   • Darbas su dokumentais, darbiniai susitikimai.
   • 13:45 val. Klaipėdos miesto meras susitinka su Vokietijos garbės konsulu Arūnu Baubliu (Danės g. 17).

   Ketvirtadienis 
   • Darbas su dokumentais, darbiniai susitikimai.
   • Nuo 9:00 val. Klaipėdos miesto meras pirmininkauja Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos posėdyje (Liepų g. 11, III a., posėdžių salėje).

   Penktadienis 
   • Darbas su dokumentais, darbiniai susitikimai.
   • 10:00 val. Klaipėdos miesto meras dalyvauja „Philip Morris Lietuva“ naujojo investicinio projekto pristatymo renginyje (Vilniaus pl. 16).
   • 13:00 val. Klaipėdos miesto meras kartu su Lietuvos Ūkio ministru Evaldu Gustu dalyvauja Piliavietės kapsulės įkasimo ceremonijoje (Piliavietėje, Pilies g. 4). 
   • 14:00 val. Klaipėdos miesto meras dalyvauja Lietuvos policijos mokyklos įvadinio mokymo kursų baigimo pažymėjimų įteikimo konferencijoje (Jaunystės g. 1).